Již několik let působím v Domově Sedlčany a zároveň vedu soukromou praxi. Jsem absolventkou navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista na
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Dále jsem absolventkou Zdravotně sociální fakulty a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

od roku 2017 nutriční poradna v Sedlčanech

od roku 2015 nutriční terapeutka v Domově pro seniory v Sedlčanech

od roku 2015 spolupráce se Sekcí výživy a nutriční péče v rámci nastavování dietního stravování v zařízeních školního stravování

2014/2015 externí vyučující na katedře klinických a preklinických oborů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích - semináře praktické výuky předmětu Technologie přípravy pokrmů

2014 až 2015 nutriční terapeutka v Menze Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jako zdravotník si v rámci celoživotního vzdělávání doplňuji aktuální informace o výživě především na odborných konferencích a kongresech:
15. Šonkův den (2020)
NutriGeeks (2019)
Spektrem nutriční péče - konference 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (2019)
14. Šonkův den (2019)
Kongres Výživa nás spojuje (2018)
Konference pořádaná Společností pro výživu - Dietní výživa (2017)
Výživa a nutriční péče v domovech pro seniory (2017)
Výživa v pobytových zařízeních sociálních služeb - od teorie k praxi aneb Bořme mýty (2017)
Školení lektorů v kognitivně behaviorálním přístupu k terapii obezity společností STOB (2017)
12. Šonkův den (2017)
Celodenní a dietní stravování dětí a seniorů (2016)
Sestavení jídelníčku pro zdravou stravu a pitný režim seniorů (2016)
Vývoj nutriční péče v pobytových zařízeních sociálních služeb (2016)
Celodenní a dietní stravování dětí a seniorů (2016)
Individualizace péče o diabetického pacienta se zaměřením na výživu (2016)
Dietní stravování v zařízeních školního stravování (2015)
Konference pořádaná Společností pro výživu - Dietní výživa (2014)
Celostátní konference sekce NT ČAS - "Nutriční terapeut - teorie a praxe" (2014)
Kongres sekce NT ČAS - "Diabetes - epidemie třetího tisíciletí" (2013)
Celostátní konference sekce VNP ČAS - Výživa od začátků (2013)